seg
 
seg
srpski english
 
  Home Usluge Pregled resursa Kontakt    

USLUGE

 
Naši projektni timovi pristupaju složenim energetskim problemima u cilju ostvarivanja kreativnih, sveobuhvatnih i najboljih mogućih rešenja za elektroenergetske kompanije. SEG pruža sledeće usluge:
 
 
  Rukovođenje projektima
 
 
Izradu poslovne strategije – uključujući poslovne modele, marketing, finansijske analize i strategije ulazaka na tržišta
 
  Due diligence analize
 
 
Konsultantske usluge za implementaciju projekata SCADA/DMS/OMS sistema na distributivnom i prenosnom nivou
 
 
Analize projektne dokumentacije u hidro & termo sektoru, energetskoj efiksanosti, elektroenergetskim sistemima i obnovljivim izvorima energije
 
 
Rukovođenje tenderskim procesima – uključujući duge i kratke liste ponuđača, pozive za javno nadmetanje, pripremu tenderske dokumentacije, evaluaciju ponuda, evaluacione izveštaje, odabir investitora/dobavljača, pregovore, dodele ugovora i debrifing.
 
 
Rukovođenje aktivnostima nabavke i tehničko savetovanje
 
 
Podršku prilikom odabira snabdevača električnom energijom
 
  Istraživanje tržišta.
       

  Copyright © 2014 SEG Consulting - All rights reserved. — design by MD Visions